Tilaa ilmainen kuntokartoitus

Arveluttaako viemäriputkiesi kunto?

Viemäriputket saattavat aiheuttaa monille stressiä. Mieleen hiipivät epäilykset putkien kunnosta ja siitä, onko syytä pelätä kosteusvaurioita tai jotain muuta ikävää putkien tultua elinkaarensa iltaruskoon.

Sanonnan mukaan varmuus on paras, ja putkien kunnon kartoittaminen kuvaamalla kertoo viemäriremonttia pohtivalle varmasti, mikä on senhetkinen tilanne. Kun kartoitus on tehty, pystyvät viemärisaneerauksen ammattilaiset arvioimaan, mikä on putkiston korjaustarve. Samalla voidaan pyytää myös remonttitarjous ja hinta-arvio saneerauksen toteuttamiselle.

Remonttitarjoukset vaihtelevat paljon kohteen mukaan. Joskus päällisin puolin samanlaisiin asuntoihin annetut tarjoukset voivat olla hinnaltaan huomattavasti toisistaan poikkeavia. Syynä tähän on viemäriputkistojen erilainen kunto kartoitus- ja arviointitilanteessa. Huonokuntoinen putkisto edellyttää enemmän työtä, mikä tulee näkymään myös remontin loppuhinnassa.

Hintaa ei tule kuitenkaan pitää ainoana remonttipäätöstä ohjaavana seikkana. Kokonaisuus ratkaisee ja siihen vaikuttaa, miten saneeraus toteutetaan, kenen toimesta se tehdään sekä minkä tasoisia materiaaleja ja ratkaisuja siinä hyödynnetään.

Ole tarkkana toteuttajan suhteen

Kun tarjous putkiremontista on annettu, on sitä syytä tarkastella huolellisesti, jotta pystyy tekemään oikeita ratkaisuja. Putkiremontit voivat nimittäin vaihdella melkoisesti laajuutensa ja niissä käytettyjen materiaalien osalta ja siksi vertailua tehdessä on oltava tilanteen tasalla.

Materiaalit sekä viemäriremontin työtavat ja siinä käytetyt välineet vaikuttavat huomattavasti lopputuloksen luotettavuuteen ja pitkäikäisyyteen. Saneeraus on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti, sillä pahimmassa tapauksessa putket voivat vuotaa ja johtaa kosteusvaurioihin. Tämä puolestaan voi turmella asunnon ja jopa vaarantaa asukkaiden terveyden.

Liikaa ei voikaan painottaa sitä, että saneeraajaksi valitaan luotettava ja hyvämaineinen yritys, joka käyttää hyväksyttyjä toimintatapoja sekä pitkäikäisiä, testattuja ja sertifioituja remonttimateriaaleja.

Sukitus on usein paras ratkaisu viemärien saneeraamiseen

Sukitus on nykyään sangen suosittu tapa toteuttaa viemäriremontti. Se on niin asunnolle kuin asukkaalle kevyin, nopein sekä usein myös kustannustehokkain vaihtoehto.

Vanhan viemäriputkiston sisään tehdään sukituksessa uusi, täysin tiivis putkisto. Tämä tapahtuu niin, että saneerattavaan viemäriputkistoon ujutetaan paineilmaa hyödyntäen epoksimassalla kyllästetty elastinen sukka. Se asettuu tiiviisti vanhojen putkien seinämiä vasten ja kovettuu epoksimassan eksotermisen, eli lämpöä synnyttävän reaktion seurauksena itsekantavaksi muoviputkeksi.

Sukituksen merkittävänä etuna perinteiseen viemäriremonttiin nähden on, että asunto välttyy purkutöiltä. Kun sukka asennetaan vanhan viemäriputken suulta, ei vesieristeisiin tai muuhun tarvitse kajota. Tämän ansiosta asunnossa voi asua remontin ajan, eikä koko saneeraus vie välttämättä viittä päivää pidempään, kun on kyse omakotitalosta.

Sukittaminen sopii miltei kaikkiin kohteisiin

Sillä ei ole väliä, millainen rakennus on kyseessä sukitettaessa putkia – se on mahdollista toteuttaa talossa kuin talossa. Putkien korkea ikä ei ole este, mutta niiden kunto vaikuttaa asiaan. Viemäriputkiston on oltava siinä määrin ehjä, että sukka on mahdollista viedä sen läpi. Yksittäiset reiät tai halkeamat eivät sinällään vielä estä sukittamista.

On hyvä tietää myös, että viemäriputkien sukitus ja pinnoittaminen tarkoittavat eri asioita. Kun saneeraus toteutetaan pinnoittamalla, putken sisään ruiskutetaan tavallisimmin pinnoiteaineen ja lasihiutaleiden sekoitetta. Se ei kuitenkaan ole yhtä luotettava ja kestävä ratkaisu kuin remontin teettäminen sukittamalla, vaan vastaa enemmänkin vanhan viemäriputkiston maalaamista.

Huomioi yksityiskohdat saneerausta suunnitellessasi

Sukituksen tullessa valikoiduksi viemäriremontin toteutustavaksi kannattaa varmistaa, että työ tehdään kaikin puolin oikein ja asiantuntevasti. Olennainen osa tätä on saneerauksessa käytettyjen materiaalien ja tuotteiden valmistajien ohjeiden mukaan toimiminen. Se on huolellisen putkien kartoittamisen ja tilannearvion tekemisen sekä ammattitaitoisen asennustyön ohella perusedellytys hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tiettyihin saneeraussuunnitelman yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. On esimerkiksi hyvä selvittää, sisältyykö suunnitelmiin haaravahvikkeiden vai limisukituksen käyttäminen viemärin runkohaaroissa. Haaravahvike on kalliimpi ja työläämpi asennettava, mistä syystä jotkut toimijat saattavat turvautua limisukitukseen. Haaravahvike on kuitenkin paljon parempi vaihtoehto ja suositeltava ratkaisu aina, kun se vain on teknisesti mahdollista toteuttaa.

On hyvä olla perillä myös sukituksessa käytettävistä hartsimassoista, sillä niissä on merkittäviä eroja. Epoksimassa on paras vaihtoehto, sillä sitä voi perustellusti pitää polyesteriä ja silikaattia laadukkaampana sekä asentajille ja asukkaille terveellisempänä vaihtoehtona. Sen hinta tosin on korkeampi ja asentaminen hitaampaa.

Lattiakaivojen suhteen tulee tietää, että nekin voidaan toteuttaa monin eri tavoin: kaivo voidaan korvata haponkestävästä teräksestä valmistetulla kaivoinsertillä tai vanha kaivo voidaan pinnoittaa epoksilla, lisäksi lattiakaivoksi voidaan asentaa kaivoinsertin muovikopio. Näistä kolmesta vaihtoehdosta teräksinen kaivoinsertti on suositeltavin ratkaisu, kun tavoitellaan kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä.

Viemäriremontin tavoitteena on saada aikaan putkisto, joka toimii moitteetta vuosikymmeniä. Tämä onnistuu vain, jos kaikki yksityiskohdat ovat kunnossa. Siksi niihin tulee kiinnittää huomiota jo saneerauksen suunnitteluvaiheessa.

Hyvät neuvot auttavat oikeiden päätösten tekemisessä

Masterpipe tunnetaan asiakkaita hyvin palvelevana viemärisukituksen edelläkävijänä, joka on kartuttanut vuosien mittaan hyvää mainettaan luotettavalla toiminnallaan. Asennukset ovat ammattitaitoisia ja toiminta sertifioitua, remontit sujuvia ja työnjälki erinomaista. Tämän osoituksena sukittamalla tehdyille saneerauksille annetaan jopa 40 vuoden takuu.

Masterpipen tavoitteena on antaa asiakkailleen levollinen mieli viemäriputkiensa suhteen ja se onnistuu, kun työt tehdään kunnolla. Masterpipe on myös halunnut pitää huolen, että asiakkaat ovat hyvin perillä siitä, mitä ollaan tekemässä. Siksi asioista kerrotaan asiantuntevasti ja avoimesti.

Viemäriremontin tullesssa ajankohtaiseksi saneerausta suunnitteleva kohtaa koko joukon asioita, joista olisi hyvä olla perillä. Aihe saattaa kuitenkin olla monille vieras, vaikka putkiremonteista puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Hyvät neuvot ovat tällöin enemmän kuin tervetulleita, ja siksi Masterpipe on julkaissut viemäriremontin ostajan oppaan, joka auttaa oikeiden valintojen tekemisessä.

Opas on ladattavissa Masterpipen sivuilta.